Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 803/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Węgrowie z 2017-10-04

II Ca 772/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 4 listopada 2015

Data publikacji: 7 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

nota obciążeniowa, termin płatności, zarzut przedawnienia roszczenia, pozwany, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • siedziba, faktura korygująca, nota obciążeniowa, termin płatności, zarzut przedawnienia roszczenia, pozwany, wierzytelność, fundusz, podlaskie, roszczenie związane z prowadzeniem, lublin, zarzut przedawnienia roszczenia powoda, zwrot kosztów postępowania odwoławczego, elektroniczne postępowanie upominawcze, należność związana z prowadzeniem, należność główna, usługa teleinformatyczna, stwierdzenie przedawnienia, rozstrzyganie zarzutu, żądana skapitalizowana odsetka
Zobacz»

VI GC 517/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 25 października 2017

Data publikacji: 16 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

nota, termin płatności, umowa o świadczenie usługi, wierzytelność, zarzut przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zapłata odsetek za zwłokę, płatność za faktury, opóźnienie płatności, nota odsetkowa, siedziba, nota, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, termin płatności, przerwanie biegu terminu przedawnienia, zapłata za usługi telekomunikacyjne, uznanie roszczenia, umowa o świadczenie usługi, spłata części zadłużenia, oświadczenie, wierzytelność, częściowa spłata zadłużenia, wola dłużnika, zarzut przedawnienia roszczenia, zamiar dłużnika, umowa przelewu wierzytelności
Zobacz»

V C 339/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wyszkowie

Data orzeczenia: 23 września 2014

Data publikacji: 17 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

nota obciążeniowa, umowa o świadczenie usługi, pozwany, zarzut przedawnienia roszczenia, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • nota obciążeniowa, dekoder, umowa o świadczenie usługi, pozwany, kodowany program telewizyjny, usługa polegająca na udostępnianiu, zarzut przedawnienia roszczenia, termin zapłaty kary umownej, program telewizyjny i radiowy, wcześniejsze rozwiązanie, pozwana kara umowna, dokument płatniczy, sprzeciw, rejonowy lublin, łącząca strona, przedterminowe rozwiązanie, upływ terminu przedawnienia, nakaz zapłaty, pozew, umowa z dniem
Zobacz»

II Ca 87/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2018

Data publikacji: 28 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

wierzytelność, pozwany, zarzut przedawnienia roszczenia, wierzyciel pierwotny, powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, uznanie powództwa, pozwany, bank, zarzut przedawnienia roszczenia, termin i wysokość, umowa przelewu wierzytelności, wierzyciel pierwotny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, rozwiązanie sporów, przerwanie przedawnienia, pożyczka, podstawa umowy cesji, sprzeciw od nakazu zapłaty, przedmiotowa wierzytelność, zaciągnięte zobowiązanie, wymagalna wierzytelność, pożyczkodawca, rejonowy lublin, powództwo
Zobacz»

VIII C 1127/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 28 stycznia 2014

Data publikacji: 23 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

termin płatności, przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin płatności, dzień zapłaty, strona powodowa, dekoder, faktura, grudzień, kwota, wielkie księstwo luksemburga, stwierdzony brak podstaw, możliwość korzystania z usługi, przedawnienie roszczeń, zarzut przedawnienia, dostarczanie programów telewizyjnych, umowa abonamentowa, obowiązek przedłożenia dowodów, zakres dostarczania, sprawa tutejszego sądu, rozpoznawana sprawa roszczenia, zawieszenie biegu terminu przedawnienia, termin wcześniejszy
Zobacz»

VIII C 287/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 1 marca 2017

Data publikacji: 27 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin płatności, wierzytelność, pozwany, pozew bez zrzeczenia, przedawnienie roszczeń, wierzyciel pierwotny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, częściowy wykaz wierzytelności, termin płatności, sprzeciw od wyroku zaocznego, wierzytelność, pozwany, pozew bez zrzeczenia, faktura, przedmiotowe powództwo, koszt rozprawy zaocznej, dzień zapłaty, bieg terminu przedawnienia, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wykaz wierzytelności do umowy, przedawnienie roszczeń, odpis wyroku zaocznego, niestawiennictwo, wierzyciel pierwotny, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności
Zobacz»

I C 990/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 18 stycznia 2018

Data publikacji: 19 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

powództwo bez zrzeczenia, nota obciążeniowa, pozwany, zarzut przedawnienia roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • roszczenie majątkowe, powództwo bez zrzeczenia, roku należności, zgoda na cofnięcie powództwa, nota obciążeniowa, pismo powoda, rozpoznanie na zasadach ogólnych, dobrowolne uregulowanie, pozwana sprawa, dzień doręczenia pisma, zgoda na cofnięcie pozwu, upływ terminu przedawnienia, pozwany, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, uzasadnienie sprzeciwu, dzień od dnia doręczenia, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, nakaz zapłaty, całość powództwa
Zobacz»

I C 52/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie

Data orzeczenia: 23 grudnia 2016

Data publikacji: 4 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia roszczenia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia roszczenia, wierzba, pełnoletniość, grzbiet rąk, termin przedawnienia, martwica skóry, nadużycie prawa, szkoda, wuj, ulec wypadkowi, pozwany, upływ, osoba małoletnia, wiek powodów, podniesienie zarzutu przedawnienia, bieg przedawnienia roszczenia, nadmierne zaangażowanie, gospodarstwo rolne, palec dłoni, rozmiar obrażeń powoda
Zobacz»

VIII C 529/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 17 listopada 2016

Data publikacji: 23 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, termin płatności, wierzytelność, nota obciążeniowa, pozwany, wierzyciel, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, zarzut przedawnienia, dekoder, fundusz sekurytyzacyjny, kara za zerwanie, świadczeniodawca, termin płatności, fundusz inwestycyjny, warunek promocji, wierzytelność, termin przedawnienia, kserokopia, cennik, nota obciążeniowa, pozwany, wierzyciel, umowa o świadczenie usługi, pozwana nota obciążeniowa, umowa o przelew wierzytelności, sprzeciw
Zobacz»

XII Ga 277/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 31 lipca 2013

Data publikacji: 29 października 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia, pozwany, przedawnienie roszczenia, pisma procesowe, termin płatności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, pozwany, zapłata za materiały, przedawnienie roszczenia, odstąpienie od umowy, rejonowy gdańsk, północ, rękojmia za wady rzeczy, strona powodowa, spękanie, materiały budowlane, pisma procesowe, umowa sprzedaży, bieg przedawnienia roszczenia powódki, zdanie sądu rejonowego, niewłaściwe uznanie długu, materiał faktyczny i dowodowy, realizacja uprawnienia, uprawnienie wynikające z rękojmi, termin płatności
Zobacz»

V GC 227/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 24 września 2015

Data publikacji: 7 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

przedawnienie, termin płatności, wierzytelność, roszczenie, umowa o świadczenie usługi, wierzyciel pierwotny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, termin płatności, odsetki umowne, faktura wystawiona przez wierzyciela, grzyb, roszczenie związane z prowadzeniem, wierzytelność, roszczenie, umowa o świadczenie usługi, wierzyciel pierwotny, termin przedawnienia, działalność gospodarcza pod firmą, bieg przedawnienia, przedmiotowa wierzytelność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, rozpoczęcie biegu, rata ugody, przepis o zleceniu, umowa przelewu wierzytelności, ustawowy skutek
Zobacz»

VIII C 379/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 22 grudnia 2016

Data publikacji: 23 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia roszczenia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, zarzut przedawnienia roszczenia, nakaz zapłaty, wysokość czterokrotności stopy, treść pozwów, pozwany, strona pozwana zarzutu przedawnienia, pożyczka w miesięcznych ratach, powództwo w elektronicznym postępowaniu, przerwanie i zawieszenie biegu, koszt zastępstwa adwokata, stwierdzony brak podstaw, odsetki umowne, skapitalizowana odsetka karna, przedawniona należność, roszczenie majątkowe, upływ terminu przedawnienia, spłata kwoty pożyczki, ostatni dzień, użytek sprzeczny z zasadami
Zobacz»

I C 865/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 8 marca 2018

Data publikacji: 9 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wierzytelność, wierzyciel pierwotny, zarzut przedawnienia roszczenia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, roszczenie majątkowe, wierzytelność, możliwość żądania zaspokojenia, prawna możliwość żądania, upływ terminu przedawnienia, wierzyciel pierwotny, przerwanie biegu terminu przedawnienia, sprzedaż wierzytelności, celów dochodzenia, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, treść przepisu, odsetka ustawowa za opóźnienie, uznanie roszczenia, zwrot na warunkach, pozwany, należność główna stała, przymiot wymagalności, chwilą uaktywnienia
Zobacz»

VIII C 2059/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 22 grudnia 2015

Data publikacji: 6 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia roszczenia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bieg terminu przedawnienia, opłata sądowa od zarzutów, chwilę wymagalności, zarzut przedawnienia roszczenia, pozwany, wyciąg z ksiąg banku, roszczenie w zakresie kwot, nadpłacona opłata, przerwanie przedawnienia, opłata i prowizja, roszczenie związane z prowadzeniem, egzekucja komornicza, woli zaspokojenia, skuteczny zarzut przedawnienia roszczenia, obowiązek spłaty należności, spłata limitu kredytowego, kredyt niespłacony, roszczenie majątkowe, użytek sprzeczny z zasadami, wyjątek przewidziany w ustawie
Zobacz»

VIII C 1889/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 5 grudnia 2017

Data publikacji: 9 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

pozwany, wierzytelność, zarzut przedawnienia roszczenia, umowa o świadczenie usługi, wierzyciel, termin płatności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • opłata za usługi telekomunikacyjne, termin przedawnienia, obejmująca opłata, odsetki naliczone, pierwotny wierzyciel, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, dalsze odsetki, rozliczenie konta, pozwany, wierzytelność, zarzut przedawnienia roszczenia, przedmiotowe powództwo, cennik, umowa o świadczenie usługi, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przerwanie przedawnienia, przelew wierzytelności, regulamin, wierzyciel, termin płatności
Zobacz»

I C 21/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 24 marca 2017

Data publikacji: 9 października 2017

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wierzytelność, wierzyciel pierwotny, zarzut przedawnienia roszczenia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, wierzyciel pierwotny, roszczenie majątkowe, identyfikator, upływ terminu przedawnienia, wyciąg z księgi rachunkowej, warunek określony w umowie, umowa sprzedaży wierzytelności, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, numer referencyjny, treść przepisu, odsetka za opóźnienie, termin spłaty, zwrot na warunkach, udzielające pożyczki, pozwany, należność główna stała, załącznik umowy
Zobacz»

VIII C 1024/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2018

Data publikacji: 15 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia roszczenia, wierzytelność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • wyciąg z elektronicznego załącznika, zarzut przedawnienia roszczenia, pierwotny wierzyciel, załącznik do umowy sprzedaży, termin przedawnienia, wierzytelność, pozwany, przerwanie przedawnienia, umowa pożyczki, umowa sprzedaży wierzytelności, fundusz inwestycyjny, zaciągnięte zobowiązanie, ograniczona odpowiedzialność, pożyczkodawca, strona pozwana zarzutu przedawnienia, rzetelność sporządzenia, odpowiedź na sprzeciw, odpowiedzialność umowy, sprawa roszczenia, przedawniona należność
Zobacz»

I C 469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 6 lipca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wierzytelność, zarzut przedawnienia roszczenia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, możliwość żądania zaspokojenia, prawna możliwość żądania, następująca wpłata, zarzut przedawnienia roszczenia, umowa pożyczki gotówkowej, kolejna wpłata, uznanie niewłaściwe, pozwany, przerwanie biegu terminu przedawnienia, upływ terminu przedawnienia roszczenia, nabycie wierzytelności, bank, początek biegu przedawnienia, roszczenie związane z prowadzeniem, bieg terminu przedawnienia roszczenia, celów dochodzenia, wyliczenie skapitalizowanych odsetek, bankowy tytuł egzekucyjny
Zobacz»

II C 583/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 października 2018

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, zarzut przedawnienia roszczenia, pozwany, wierzyciel pierwotny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, będącymi bankami, przerwa biegu przedawnienia, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przelew wierzytelności, brak spłaty, poprzednik prawny powodów, materialnoprawny skutek, zarzut przedawnienia roszczenia, pozwany, upływ terminu przedawnienia, wierzyciel pierwotny, siedziba, egzekwowanie roszczeń, spłata zadłużenia, nabywca wierzytelności, roszczenie związane z prowadzeniem, umowa, dokonanie przelewu
Zobacz»

VIII C 2348/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 24 czerwca 2019

Data publikacji: 27 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

zarzut przedawnienia roszczenia, umowa o świadczenie usługi, pozwany, wierzytelność, postępowanie upominawcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • świadczenie usług edukacyjnych, zarzut przedawnienia roszczenia, umowa o świadczenie usługi, prowadzenie zajęć dydaktycznych, pozwany, elektroniczne postępowanie upominawcze, termin przedawnienia dla roszczeń, wierzytelność, szkolnictwo wyższe, dwuletni termin przedawnienia, działalność gospodarcza, czesne, słuchacz, pierwotny wierzyciel, niepubliczna szkoła wyższa, cela wychowania, funkcjonowanie szkolnictwa, sprzeciw, rejonowy lublin, postępowanie upominawcze
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kulicka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: