Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
19

I C 423/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Węgrowie

Data orzeczenia: 2015-07-06

Data publikacji: 2015-11-04

trafność 100%

Sygn. akt: I C 423/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Węgrowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adam Supeł Protokolant: st. sekr. sądowy Marzena Cegiełka po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2015 r. w Węgrowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. sp. k. przeciwko I. G. , K. G. , H. G. , M. K. i E. Z. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych I. G. , K. G. , H. G. , M. K. i E. Z. na rzecz powoda (...) sp. z o.
Czytaj więcej»

I C 1031/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Węgrowie

Data orzeczenia: 2017-02-16

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1031/16 upr. UZASADNIENIE W dniu 22 grudnia 2016 r. do Sądu Rejonowego w Węgrowie wpłynął pozew pełnomocnika powoda (...) W. (...) w W. o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i zasądzenia od pozwanego A. Ł. kwoty 270,40 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r. i ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisan
Czytaj więcej»

I C 657/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Węgrowie

Data orzeczenia: 2017-01-25

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 657/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Węgrowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Chemycz Protokolant: asystent sędziego Aneta Miałkowska po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2017 r. w Węgrowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko I. M. o zapłatę powództwo oddala. /SSR Anna Chemycz/ Za zgodność z oryginałem:
Czytaj więcej»

I C 847/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Węgrowie

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2016-12-12

trafność 100%

Sygn. akt: I C 847/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Węgrowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Szczepanik Protokolant: Barbara Brzozowska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2015 r. w Węgrowie na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko C. Z. o przywrócenie stanu zgodnego z prawem I powództwo oddala; II zasadza od M. P. na rzecz C. Z. kwotę 80 (osiemdziesiąt) złotych tytułem kosztów procesu. /SSR Marek Szc
Czytaj więcej»

I C 847/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Węgrowie

Data orzeczenia: 2015-11-30

Data publikacji: 2016-12-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 847/14 UZASADNIENIE Powódka M. P. wniosła o nakazanie C. Z. rozbiórkę ogrodzenia z płyt betonowych i usunięcia roślin za ogrodzeniem. Twierdziła, że rośliny te „przywłaszczają” sobie jej nieruchomość. Pozwana C. Z. nie uznała powództwa i wnosiła o jego oddalenie. Podnosiła, że ogrodzenie z płyt znajduje się na jej działce, bowiem powódka nie zgodziła się na postawienie płotu na starym fundamencie. Poza tym twierdziła, ze nie wejdzie na posesję powódki ponieważ groziła ona jej śmier
Czytaj więcej»

I C 856/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Węgrowie

Data orzeczenia: 2017-02-13

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 856/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Węgrowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adam Supeł Protokolant: Sekretarka Renata Kożuchowska po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. w Węgrowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.K.A. z siedzibą w W. przeciwko M. K. o zapłatę powództwo oddala. /SSR Adam Supeł/ Za zgodność z oryginałem:
Czytaj więcej»

I C 803/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Węgrowie

Data orzeczenia: 2017-09-13

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 803/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Węgrowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Chemycz Protokolant: asystent sędziego Aneta Miałkowska po rozpoznaniu w dniu 13 września 2017 r. w Węgrowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w G. przeciwko J. C. o zapłatę powództwo oddala. /SSR Anna Chemycz/ Za zgodność z oryginałem:
Czytaj więcej»

I C 686/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Węgrowie

Data orzeczenia: 2017-09-08

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 686/17 UZASADNIENIE Powód (...) złożył w dniu 16 maja 2017r. pozew żądając zasądzenia od pozwanego R. J. kwoty 13.316,09 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. (k. 2-3, 18). Powód swoje roszczenie uzasadnił faktem przejęcia od pierwotnego wierzyciela (...) (poprzednio (...) Bank S.A. ) wierzytelności z tytułu umowy pożyczki o numerze
Czytaj więcej»

I C 803/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Węgrowie

Data orzeczenia: 2017-10-04

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 803/17 upr. UZASADNIENIE Powód (...) w G. złożył w dniu 13 czerwca 2017 r. pozew żądając rozpoznania sprawy w postępowaniu upominawczym i zasądzenia od pozwanego J. C. na rzecz powoda kwoty 211,59 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. (k. 2-3). Powód swoje roszczenie uzasadnił faktem przejęcia od (...) S.A. z siedzibą w W. wierzyteln
Czytaj więcej»

I C 686/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Węgrowie

Data orzeczenia: 2017-08-23

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 686/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Węgrowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Chemycz Protokolant: sekretarka Renata Kożuchowska po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2017 r. w Węgrowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) przeciwko R. J. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powoda (...) na rzecz pozwanego R. J. kwotę 3617,00 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu koszt
Czytaj więcej»