Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 847/14 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Węgrowie z 2015-11-30

Sygn. akt I C 847/14

UZASADNIENIE

Powódka M. P. wniosła o nakazanie C. Z. rozbiórkę ogrodzenia z płyt betonowych i usunięcia roślin za ogrodzeniem. Twierdziła, że rośliny te „przywłaszczają” sobie jej nieruchomość.

Pozwana C. Z. nie uznała powództwa i wnosiła o jego oddalenie. Podnosiła, że ogrodzenie z płyt znajduje się na jej działce, bowiem powódka nie zgodziła się na postawienie płotu na starym fundamencie. Poza tym twierdziła, ze nie wejdzie na posesję powódki ponieważ groziła ona jej śmiercią.

Sąd ustalił i zważył, co następuje.

Powódka M. P. pozwana C. Z. są właścicielkami sąsiednich działek położonych w O. (bezsporne). Obie działki są od siebie oddzielone ogrodzeniem z płyt betonowych wykonanym przez pozwaną w 2009 roku (wyjaśnienia powódki k.29). Wcześniej rozgradzało je ogrodzenie z siatki (wyjaśnienia powódki k.29). Istniejący płot znajduje się na działce pozwanej (wyjaśnienia stron k.29 i 29v) i jest odsunięty od poprzedniego, po którym pozostała betonowa podmurówka (zdjęcia k.28). Powódka nie pozwoliła postawić pozwanej nowego ogrodzenia w miejscu starego, w związku z czym odsunęła ona istniejący płot na swoją działkę (wyjaśnienia pozwanej k.29v). Powódka wzywała policję, by nakazała pozwanej usuniecie chaszczy z posesji powódki. Podobna sytuacja miała miejsce w stosunku do nieruchomości po drugiej stronie. Powódka groziła świadkowi, kiedy dowiedziała się, że będzie zeznawać w sprawie (zeznania A. R. k.32-32v).

Artykuł 222§2 k.c. stanowi, że przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń.

W sprawie niniejszej ustalono, że ogrodzenie wzniesione przez pozwaną znajduje się na jej działce. Fakt ten był przyznany przez powódkę. Nie narusza ono wobec tego własności powódki w żaden sposób i nie może ona domagać się jego usunięcia. Odnośnie roślin wyrastających z pasa gruntu pomiędzy ogrodzeniem C. Z. a podmurówką po poprzednim ogrodzeniu, to stan taki powstał wskutek działań powódki, która uniemożliwiła postawienie pozwanej nowego ogrodzenia w miejscu dotychczasowego. Dlatego nie może ona w ocenie Sądu domagać się teraz nakazania usunięcia pozwanej znajdujących się poza ogrodzeniem roślin. Zachowanie takie stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego i nie zasługuje na ochronę (art. 5 k.c.). Stwierdzić też należy, że z samych wyjaśnień M. P. wynika istnienie nowego ogrodzenia przez co najmniej 5 lat. Przez taki czas rosły rośliny w spornym pasie, które nie przeszkadzały powódce i nie „naruszały” jej własności. Świadczy to o wytoczeniu powództwa nie w celu ochrony naruszonej własności, ale dokuczenia pozwanej, co potwierdza naruszenie zasad współżycia społecznego.

Mając powyższe względy na uwadze orzeczono jak w wyroku, zasądzając jednocześnie od powódki na rzecz pozwanej zgodnie z art. 98 k.p.c. zwrot kosztów procesu w kwocie 80 złotych, na który złożyły się koszty czterokrotnego dojazdu na tracie O.W.O..

/SSR Marek Szczepanik/

Za zgodność z oryginałem:

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kulicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Węgrowie
Data wytworzenia informacji: