Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 423/15 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Węgrowie z 2015-08-03

Sygn. Akt I C 423/15 upr.

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 31 marca 2015 r. powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we W. domagał się solidarnego zasądzenia od pozwanych: H. G., I. G., K. G., M. K. i E. Z. kwoty 1.886,85 złotych wraz z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej w Narodowym Banku Polskim oraz kosztów procesu w łącznej kwocie 887 złotych.

W uzasadnieniu wskazano, że J. G. – spadkodawca pozwanych zawarł z powodem umowę pożyczki, z której się nie wywiązał.

W piśmie z dnia 18 czerwca 2015 r. (k. 65 i n.) pełnomocnik powoda podtrzymała żądanie pozwu z zastrzeżeniem w wyroku prawa powoływania się przez pozwanych w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie ich odpowiedzialności do wartości czynnego spadku na podstawie art. 319 k.p.c.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki z art. 102 k.p.c., który stanowi, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

Za takim stanowiskiem przemawia fakt, iż pozwana H. G. przyjęła w dniu 15 stycznia 2013 r. spadek po J. G. z dobrodziejstwem inwentarza. Zgodnie z art. 1016 k.c. pozostali spadkobiercy – pozwani w przedmiotowej sprawie dziedziczą spadek po J. G. także z dobrodziejstwem inwentarza.

Fakt ten był znany powodowi przed datą wniesienia pozwu, o czym świadczy załączenie do pozwu wspomnianego oświadczenia o przyjęciu spadku. Z wyjaśnień informacyjnych wynika, iż w dacie otwarcia spadku jego wartość czynna była zerowa, bowiem spadkodawca i jego żona przenieśli cały majątek na syna – K. G.. Okoliczność ta nie była kwestionowana przez powoda. W tej sytuacji wobec treści pisma z dnia 18 czerwca 2015 r. powód nie uzyska od pozwanych żadnej kwoty w toku postępowania egzekucyjnego.

W ocenie Sądu powód, mając wiedzę o przyjęciu spadku po J. G. z dobrodziejstwem inwentarza, powinien przede wszystkim ustalić skład spadku, wnosząc o sporządzenie spisu inwentarza.

Dlatego też zdaniem Sądu, pomimo przegrania przez pozwanych sprawy, zachodzi okoliczność, która daje podstawę do odstąpienia od obciążania pozwanych kosztami w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na względzie, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

/SSR Adam Supeł/

Za zgodność z oryginałem:

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kulicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Węgrowie
Data wytworzenia informacji: